Normativa ciclista (II)

Continuació de la Normativa ciclista (I)

El telèfon mòbil, ni al cotxe ni a la bici.

No està permès circular amb bicicleta utilitzant el telèfon mòbil o fent ús d’un o diversos auriculars. L’incompliment d’aquesta norma comporta el pagament d’una multa de 200 euros.
La obligació del ciclista de senyalitzar les seves maniobres.

En circular, el ciclista està obligat a senyalitzar totes les seves maniobres per així fer-les constar amb suficient antelació a la resta d’ocupants de la via. Si el que farà és girar a la dreta ha de fer constar aixecant el seu braç dret deixant el palmell de la mà mirant cap avall. També pot senyalitzar aquest gir aixecant el braç esquerre i doblegant cap amunt. En el cas que el ciclista vagi a efectuar un gir cap a l’esquerra, haurà d’indicar utilitzant els braços al revés. En aquest últim cas cal tenir en compte una sèrie de consideracions. Si el gir a l’esquerra es va efectuar en una via de doble sentit en què està permès aquest tipus de maniobres, el ciclista haurà d’efectuar pegant el màxim possible a l’eix central de la calçada. Si per contra el gir es va a efectuar en una via interurbana en què no hi ha un carril habilitat per a això, haurà d’abandonar la calçada col·locant-se a la dreta de la mateixa per començar el gir des d’aquí. D’altra banda, si el que es va a senyalitzar és una parada brusca, caldrà fer-ho aixecant i baixant ràpidament qualsevol dels dos braços.
¿Poden els ciclistes circular en paral·lel?

Sí, si poden, sempre que ho facin de dos i no obstaculitzin la marxa normal d’altres vehicles o hagi trànsit complicat o condicions de visibilitat reduïda. D’altra banda, cal dir que els ciclistes, en avançar, hauran de guardar una distància d’un metre i mig del vehicle que estan depassant. Aquesta distància és la mateixa que han de mantenir els cotxes i motocicletes que fa als ciclistes quan els endavant.
Límits de velocitat per a ciclistes.

La norma estableix que el ciclista ha de respectar els límits de velocitat fixats per a cada via, mai superant els 45 km / h, que és la velocitat màxima a la qual poden circular les bicicletes. Sobrepassar aquest límit pot comportar el pagament d’una multa pel que, si bé no és obligatori, sí que és recomanable que els ciclistes comptin amb un velocímetre.

 

Al manillar, ni una copa!

Circular amb bicicleta sota els efectes de l’alcohol o d’altres substàncies psicotròpiques és una falta greu que comporta el pagament d’una multa de 500 euros. La taxa màxima d’alcohol en sang que se’ls permet als ciclistes és de 0.5 g / l, 0.25 mg. per cada litre d’aire expirat, estant obligats a aturar i a sotmetre a la prova d’alcoholèmia en cas de ser requerits a això pels cossos i forces de seguretat de l’Estat. No fer-ho comportaria el pagament d’una altra multa de 500 euros.
A els ciclistes no se’ls pot sostreure punts del carnet.

Per moltes infraccions que cometi una persona mentre circula amb bicicleta, mai se li podran restar punts del seu carnet de conduir en el cas que el tingui. Això és així perquè la llei estableix que només es podran treure punts a aquelles persones que circulin conduint un vehicle per al qual sigui necessari comptar amb una llicència de conducció específica, cas dels cotxes o de les motos, però no de les bicicletes.