“Girona ara mateix és, dins el gruix del ciclisme professional, el lloc de referència a nivell mundial”

Ramon Ramos és gerent del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i ens ha parlat de la feina que durant anys s’està fent en la promoció turística de la zona, especialment en tot allò que afecta al cicloturisme. També li hem preguntat sobre la relació que estableix el patronat amb les diverses administracions i sobre propostes tan interessants com les Vies Verdes de Girona o el Pirinexus. Aquest és el resultat de l’entrevista, que amablement ens ha respost.

Quina és la feina del Patronat i quines són les eines de que disposa?

 

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona té com a objectiu l’estructuració i la promoció, bàsicament internacional, de l’oferta turística que engloben les marques Costa Brava i Pirineu de Girona.

Les eines de què disposa són una bona organització interna, amb tècnics responsables de diferents productes, de manera que aquesta estructuració i promoció es pugui fer de manera especialitzada, permetent-nos així arribar els segments de mercat que ens demana l’oferta turística del territori, empreses i altres entitats.

Quina relació estableix el Patronat amb les diferents administracions públiques?

Bàsicament de col·laboració. Treballem colze a colze amb diverses administracions, tant de rang inferior com superior. Tenim molt bona relació amb els Consells Comarcals, a qui procurem ajudar en tot allò que podem, i val a dir que l’ajuda és mútua. També treballem de manera molt propera, formant part del seu consell de direcció, amb l’Agència Catalana de Turisme, compartint accions promocionals i col·laborant amb moltes d’altres, de manera que conjuntament puguem arribar més lluny. Amb la marca Pirineus també ho fem, compartint pressupost i co-decidint el pla d’accions i l’execució d’aquest. Amb els municipis també hi tenim una molt bona relació i col·laboració conjunta. En qualsevol cas, procurem tenir bones relacions, tan amb les diverses administracions turístiques, com també amb d’altres, com Medi Ambient, amb qui treballem conjuntament per a la promoció dels parcs naturals.

Com es vincula el món del turisme i el de la bicicleta?

El cicloturisme, en totes les seves modalitats és un dels productes que forma part del Club Natura i Turisme Actiu del Patronat. Com a tal configura una oferta turística especialitzada, ja que hi ha molts turistes que viatgen fins al nostre destí exclusivament per visitar-lo en bicicleta. El món del turisme i el de la bicicleta van íntimament lligats, per això procurem donar a conèixer la Costa Brava i els Pirineus com a lloc ideal per conèixer en bicicleta. Per tant, és imprescindible una bona xarxa d’infraestructures adequades per fer en bicicleta (senyalització, camins ben mantinguts, allotjaments especialitzats…)

De quins marges econòmics i polítics disposa el Patronat per potenciar el turisme? De qui depèn i sobre què actua?

El Patronat depèn dels pressupostos que li atorga anualment el ple de la Diputació de Girona, principalment. Un 10% del total d’ingressos, aproximadament, és el que aporta la part privada del territori, els ajuntaments, etc…, amb les seves quotes per formar part dels nostres clubs de producte. El Pla d’accions de cada any, tot i que s’aprova en el consell d’administració del Patronat que està format en un 50% per la part pública, i un 50% per la part privada, el volem aprovar i gestionar principalment amb els privats,  i tenim total poder de decisió en aquest sentit, gràcies a la confiança donada per la Diputació de Girona. En definitiva, tenim una gestió molt més executiva que qualsevol administració en general.

Quines són les accions que s’han realitzat per potenciar l’ús de la bicicleta?

Des del Club Natura i Turisme Actiu del Patronat fem taules de treball amb les empreses de cicloturisme associades al club. Les accions que executem nosaltres són aquelles que s’acorden amb aquestes empreses, i sempre tenen a veure amb la promoció del nostre destí per a cicloturistes. Nosaltres no ens dediquem a potenciar l’ús de la bicicleta, sinó a fer venir aquells turistes que fan de la bicicleta el seu mitjà de transport, o d’entrenament, etc…

Heu notat un augment del cicloturisme? I si és així, com es gestiona i quins fruits està donant?

Nosaltres no solem tenir contacte directe amb el client final, pel que no sabem de manera directa quin augment hi ha de cicloturistes. Sí que sabem el que ens diuen les empreses que s’hi dediquen. Sabem que hi ha hagut un augment en els darrers anys, similar al del senderisme, i ho sabem degut a l’augment d’empreses locals que es dediquen al cicloturisme, i també a l’augment de les empreses estrangeres que porten cicloturistes cap aquí.

La gestió d’aquest augment es fa conjuntament amb les empreses locals, codecidint les estratègies més adequades en cada cas. Els fruits que dóna, o que donaran, van encaminats a ser un destí prestigiós en cicloturisme, per la diversitat del nostre territori i per la qualitat de les empreses locals.

 

Pots continuar llegint aquesta entrevista a  Infobicicleta.