Polèmica proposta de la DGT

Tot just fa un any vam publicar en el bloc Infobicicleta una notícia sobre la polèmica nova Llei de Trànsit, que planteja una sèrie d’obligacions i prohibicions per als ciclistes. Un d’aquests aspectes és la obligatorietat de que els menors de setze anys portin casc, sota de risc de sanció econòmica. També la nova llei imposa una multa de fins a mil euros a aquells ciclistes que viatgin sota els efectes de l’alcohol i els agents podran immobilitzar una bicicleta si estan abandonades o si, estant amarrades, dificulten la circulació de vehicles o persones o danyen el mobiliari urbà.

Totes aquestes reglamentacions han creat molta oposició dins del món ciclista, una oposició que està creixent encara més amb la nova proposta de la Direcció General de Trànsit (DGT), que ha començat a estudiar la possibilitat de matricular les bicicletes, obligar els ciclistes a obtenir un permís de circulació i establir la necessitat de disposar d’una assegurança. Aquestes idees sorgeixen en el tram final del mandat de l’organisme, dirigit per María Seguí. El passat cap de setmana, l’organisme va convocar una trobada amb ciclistes per aprofundir en el tema i en el qual la subdirectora general d’Intervenció i Polítiques Vials de la DGT, Mónica Colás, va reconèixer que aquestes idees s’estaven estudiant, degut a que el 2013, els usuaris de bicicletes es van veure implicats en 5.835 accidents (un 7% del total) en què van morir 69 ciclistes, 24 d’ells en àmbit urbà i 45 en carreteres interurbanes, on el casc és obligatori. En aquests accidents hi va haver 646 ferits greus i 4.779 lleus.

Malgrat aquestes dades, que serveixen com a justificació de les propostes que s’estan fent, la major part del món ciclista ha posat el crit al cel, i defensa que la millor manera de potenciar l’ús de la bici és donar-li un tracte preferencial i no pas convertir la bicicleta en un element de polèmica. Al cap i a la fi, una excessiva reglamentació provocarà que els ciutadans s’oblidin d’agafar la bicicleta, en un moment on l’ús de la bicicleta està creixent exponencialment.